Thai Travel

September 8, 2010

K1 วีซ่าสำหรับคู่หมั้นไทย — Basic ข้อกำหนด

K1 คู่หมั้นวีซ่าสิทธิถือสัญชาติอเมริกันที่จะคู่หมั้นของไทยไปสหรัฐฯกับการมาถึงจุดประสงค์ของการแต่งงานภายใน 90 วันของ เป็นรายการเดียววีซ่า Non – Immigrant ที่สามารถปรับวีซ่าเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกาผ่านการปรับสภาพหลังจากแต่งงาน

มีสิทธิ์

1 ร้องสำหรับ K – Visa จะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯและคู่หมั้น (เรียกว่าเป็นผู้รับประโยชน์) จะต้องเป็นชาติไทย หากในกรณีที่ ทำงานต่างประเทศในประเทศไทย petitioned for K1 เธอต้องแสดงใบอนุญาตทำงานสำหรับเธอที่จะพิจารณาให้สัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯ

ความต้องการ

a. ยกเว้นที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาร้องและคู่หมั้นของเขาต้องพบกับบุคคลภายใน 2 ปีโดยเวลาของวีซ่าที่

b. ร้องและผู้รับผลประโยชน์ตามที่ต้องการกระบวนการต้องผ่านการตรวจสอบบันทึกทางอาญา K1 VisaThailand>

c. ผู้รับประโยชน์จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพที่จำเป็น

d. ผู้รับประโยชน์จะต้องไม่สามารถจะรับได้ไปสหรัฐอเมริกา เหตุของความไม่สามารถจะยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ใน USCIS เว็บไซต์

e. ผู้ร้องจะต้องตอบสนองความต้องการทางการเงินนั้น

เขาจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการรายได้มีสิทธิ์ในหนังสือรับรองการสนับสนุนที่เขาต้องแสดงให้เห็นว่ารายได้ของเขาเป็น 125% ของเส้นความยากจน นอกเหนือจากรายได้สินทรัพย์ร้องของหุ้นเป็นเจ้าของถ้ามีพันธบัตรอื่นๆแหล่งที่มาของรายได้และหรือธุรกิจอื่นที่เป็นหลักฐานสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินของผู้ร้องที่ ข้อมูลทางการเงินของผู้ร้องมีผลแล้วในหนังสือรับรองของเขาการสนับสนุน สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหนังสือรับรองเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร้องได้ตามคำสาบานที่จะยอมรับความรับผิดชอบทางกฎหมายของการสนับสนุนทางการเงินคู่หมั้นไทยของเขาเมื่อนำบาทมาเพื่อที่จะอยู่อย่างถาวร

f. ร้องและคู่หมั้นไทยของเขาทั้งสองต้องตามกฎหมายสามารถแต่งงานกัน

g. ผู้ร้องต้องมีความตั้งใจที่จะรัฐไทยเขาแต่งงานกับคู่หมั้นภายใน (90) เก้าสิบวัน United จากวันที่เธอมาถึงใน

petitioners จำนวนมากไม่ทราบว่าคู่หมั้นของไทยจะต้องการความช่วยเหลือมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการสัมภาษณ์ คุณจะต้องรู้ว่าผิดพลาดอาจนำไปสู่การปฏิเสธหายนะของโปรแกรม ที่ดีที่สุดคือขอคำปรึกษาคำแนะนำ / จาก บริษัท กฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในสหรัฐกังวลตรวจคนเข้าเมืองให้ความช่วยเหลือคุณกับประเทศไทย K1 วีซ่า

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: