Thai Travel

March 22, 2010

Demystifying Terminologies Thailand Visa

Filed under: travel — Tags: , , — lnupey @ 10:56 am

การ ใช้ โปรแกรม ไทย วีซ่า ไป โดย ทั่วไป อ้าง ถึง ไป ที่ สำนักงาน ตรวจ คน เข้า เมือง หรือ สถาน ทูต ไทย / สถาน กงสุล ต่าง ประเทศ เพื่อ ขอรับ, ต่ออายุ ใบ อนุญาต หรือ ขยาย รายการ คือ การ เรียก ชื่อ ผิด กัน ใน หมู่ expats เณร งงงวย ใน ประเทศไทย. ขณะ ที่ แตก ต่าง ไม่ มาก เรื่อง ไป ทั่วไป ขอ วีซ่า ไทย กังวล หลัก ของ เขา คือ การ ประสบ ความ สำเร็จ ได้ รับ ผ่าน ของ เขา ก็ แน่นอน จะ ช่วย ให้ คุ้นเคย กับ คำ ต่างๆ เหล่า นี้ โดย เฉพาะ การ อ้างอิง ใน อนาคต เกี่ยวการ บำรุง รักษา ของ วีซ่า ระยะ ยาว ใน ประเทศไทย ของ คุณ. นอกจาก นั้น ยัง สะดวก ใน การ สื่อสาร ที่ มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่ง ขึ้น ด้วย ตัวแทน วีซ่า ที่ อาจ จะ รอบรู้ กับ คำ สามัญ เหล่า นี้ และ อาจ จะ ใช้ มัน เพื่อ อธิบาย ขั้น ตอน ให้ คุณ.

ด้าน ล่าง terminologies ทั่วไป ที่ ใช้ ใน การ ยื่น ขอ วีซ่า ประเทศไทย คือ

สมัคร วีซ่า ไทย เป็น คำ นัย โดย ทั่วไป หมาย ถึง ได้ รับ อนุญาต ให้ เข้า จาก สถาน ทูต ไทย หรือ สถาน กงสุลต่าง ประเทศ. ขึ้น อยู่ กับ สถานการณ์ ของ คุณ และ ประเภท ของ รายการ ที่ อนุญาต ให้ มี การ ใช้ มัน ยัง สามารถ ทำ ใน ประเทศไทย. สมัคร ไทย วีซ่า เป็น ขั้น ตอน แรก ก่อน ที่ จะ ต่อ วีซ่า ไทย ที่ อนุญาต ให้ เข้า ปัจจุบัน อยู่ ภาย ใต้ นามสกุล จำเป็น เมื่อ. เช่น การ เกษียณอายุ วีซ่า ปกติ ขั้น ตอน การ สมัคร เริ่ม ต้น ด้วย โปรแกรม การ ไม่ O วีซ่า จาก ประเทศ บ้าน สมัคร สถาน ทูต ไทย. นี้ โดย ปกติ 90 วัน ผ่าน. กระบวนการ เดียวกัน ไป ด้วย ไม่ใบ สมัคร B. เริ่ม ต้น 90 วัน วีซ่า B จะ ได้ รับ สมัคร ใน ระหว่าง การ สมัคร. วีซ่า เหล่า นี้ เริ่ม มี การ ขยาย การ เกษียณอายุ แล้ว ใน หนึ่ง ปี หรือ หนึ่ง ปี หรือ อีก 90 วัน B วีซ่า ตราบเท่า ที่ ต้องการ จะ พบ.

ขยาย ไทย วีซ่า จึง ถูก ขนส่ง ออก ไป ยืด หรือ ขยาย อนุญาต ให้ เข้า ปัจจุบัน ความ ถูก ต้อง ที่ เกิด จาก การ ขยาย. ขยาย ได้ รับ เท่า ที่ ต้องการ จะ พบ. นามสกุล จะ ทำ ตาม ปกติ ที่ สำนักงาน ตรวจ คน เข้า เมือง ใด ๆ ในอำนาจ. 60 วัน วีซ่า ท่องเที่ยว เช่น สามารถ ขยาย หนึ่ง เดือน ที่ ที่ สำนักงาน ตรวจ คน เข้า เมือง สำหรับ ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท.

ไทย วีซ่า แปลง หมาย ถึง การ เปลี่ยน จาก วีซ่า ประเภท หนึ่ง ไป ยัง อีก. กล่าว ว่า ธุรกิจ เพื่อ ขอ วีซ่า เกษียณอายุ. มี เอกสาร การ เดินทาง บาง อย่าง ที่ สามารถ เปลี่ยน โดย ไม่ จำเป็น ที่ จะ ออก จาก ประเทศไทย. ถ้า คุณ มี ตัวแทน วีซ่า อำนาจ แล้ว คุณ อาจ ต้อง ออก ของ ประเทศ อีก ต่อ เมื่อ สลับ กล่าว ว่า การ เดินทางเอกสาร ใน ประเภท อื่น.

ต่ออายุ วีซ่า ไทย เป็น คำ ที่ คุณ อาจ ต้อง เป็น นิสัย ตัว เอง ไป โดย เฉพาะ ถ้า คุณ ไม่ ถือ ไทย PR ใน ประเทศไทย อีก. ส่วน ใหญ่ อนุญาต ให้ เข้า ใน ระยะ ยาว จะ ดี สำหรับ หนึ่ง ปี แต่ พวก เขา อาจ มี การ ต่อ สัญญา กับ ข้อกำหนด ที่ ถูก ต้อง. วีซ่า เกษียณ เช่น เป็น ปี ซึ่ง ได้ เริ่ม ใหม่ อีก ตราบเท่า ที่ ท่าน มี เงิน ที่ จำเป็น. วีซ่า แต่งงาน สามารถ ซึ่ง ได้ ทำ ใหม่ ตราบ ใด ที่ คุณ แต่งงาน แล้ว และ ยัง มี เงิน ที่ จำเป็น.สิ่ง ที่ ดี เกี่ยว กับ ประเภท ของ การ ต่อ สัญญา นี้ เป็น ที่ ง่าย และ ตรง ไป ตรง ตราบเท่า ที่ คุณ ต้องการ.

ความ ถูก ต้อง ไทย วีซ่า หมาย ถึง ระยะ เวลา ทั้งหมด วีซ่า ถูก ต้อง. นี้ ได้ ถูก ตี ปกติ ใน หนังสือเดินทาง ของ คุณ เมื่อ คุณ เข้า สู่ ประเทศไทย ดังนั้น คุณ ต้อง ระวัง กับ วัน นี้ เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ปรับ overstay ใน ภายหลัง. นี้ ไม่ ควร สับสน กับ ความ ถูก ต้อง ของ วีซ่า (หรือ ช่วง เวลา ผ่อนผัน) ก่อน ที่ จะ เข้า ประเทศไทย ครั้ง วีซ่า จะ ได้ รับ จาก ไทยสถาน ทูต ต่าง ประเทศ. นี้ จะ แสดง ตาม ปกติ กับ วลี "ENTER ก่อน (DATE)" ใน วีซ่า เอง.

ไทย terminologies วีซ่า จะ เข้าใจ ดี ที่สุด เท่า ที่ คุณ จะ พบ พวก เขา หรือ พวก เขา ใน บริบท. ใน ครั้ง ถัด ไป ที่ คุณ ใช้ การ ขยาย แปลง หรือ ต่ออายุ วีซ่า ของ คุณ ควร จะ สามารถ ทราบ ความ แตก ต่าง เหล่า นี้ แล้ว. มี ตัว แจ้ง กับ คำ พื้นฐาน เหล่า นี้ จะ ทำให้ คุณ รู้สึก สบายใจ และ มั่นใจ ใน การ ไป สมัคร วีซ่า ไทย.

สยาม กฎหมาย นานาชาติ ให้ประเทศไทย บริการ ทนายความ ใน ต่าง ประเทศ ที่ ต้องการ บริการ Visa Thailand. คุณ ยัง สามารถ ค้นหา ตำแหน่ง ของ สถาน ทูต ไทย และ กงสุล ที่ เว็บไซต์ สถาน ทูต ไทย.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: