Thai Travel

March 19, 2010

สัตว์ เลี้ยง ขนส่ง ขณะ Immigrating!

Filed under: travel — Tags: , , , , — lnupey @ 9:25 pm

เรา เคย พูด ถึง คน เข้า เมือง และ กระบวนการ ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับ มัน. และ เรา ลืม ว่า สัตว์ เลี้ยง แบบ ฟอร์ม เป็น ส่วน สำคัญ ของ ชีวิต ของ เรา. หนึ่ง เคย คิด ว่า สัตว์ เลี้ยง ขนส่ง จะ เกี่ยวข้อง กับ ขั้น ตอน การ แยก ใน ตัว No. สัตว์ เลี้ยง ของ เรา เป็น ส่วน สำคัญ ของ ครอบครัว ของ เรา. ดังนั้น เรา ไม่ อยาก ปล่อย พวก เขา หลัง ขณะ immigrating. บทความ นี้ จะ เน้น ขั้น ตอน ที่ เกี่ยวข้อง ใน การ ขนส่ง สัตว์ เลี้ยง ของ เรา Australia.

เมื่อ มา ถึง สัตว์ เลี้ยง ที่ มี ข้อ จำกัด บาง อย่าง บังคับ. มัน เป็นคล้าย กับ ออสเตรเลีย. พร้อม นี้ ยัง อาจ เปิด ออก มา เป็น เรื่อง ราคา แพง สวย ใน pockets. ขั้น ตอน ต่างๆ จะ ไป รวม:

งาน แรก ที่ จะ ทำ คือ การ ตรวจ สอบ ว่า สาย พันธุ์ สัตว์ เลี้ยง ของ คุณ จะ อนุญาต ให้ เข้า ประเทศ ออสเตรเลีย. กับ จำกัด อายุ ที่ สัตว์ เลี้ยง มี การ อนุญาต ให้ เดินทาง. เนื่องจาก บาง สาย พันธุ์ เช่น ของ สุนัข เช่น ญี่ปุ่น Tosa, หลุม ราศี พฤษภ Terrier เป็นต้น ไม่ อนุญาต ให้ ใส่.
ขั้น ตอน สำคัญ ต่อ ไป จะ ต้อง ดำเนิน การ คือ microชิป สัตว์ เลี้ยง. นี้ มี การ ดำเนิน การ ก่อน ที่ จะ ยื่น ขอ ใบ อนุญาต นำ เข้า. ไมโคร ชิป นี้ ควร จะ อ่าน ได้ ง่าย โดย ผู้ อ่าน ซึ่ง เป็น ที่ ISO กัน เช่น ของ Destron หรือ Trovan.
นี้ ตาม ด้วย การ ยื่น ขอ ใบ อนุญาต นำ เข้า. ออก ใบ อนุญาต ถูก ต้อง เพียง หก เดือน.
ตอน นี้ สัตว์ เลี้ยง มี ให้ จอง ไป ยัง สถานี กักกัน สำหรับ ช่วง เวลา ใด เวลา. ที่ นี่ มี ให้ จำ ที่ อนุญาต ให้ นำ เข้า ไม่ สามารถ รับรอง พื้นที่ ใน สถานี นี้. พร้อม นี้ เหมาะสมสัตวแพทย์ ยัง ต้อง พบ สำหรับ สัตว์ เลี้ยง. มั่นใจ ว่า สัตว์ แพทย์ ที่ เลือก ได้ รับ อนุญาต จาก รัฐบาล ท้องถิ่น.
นี้ ตาม ด้วย ส่วน เอกสาร ประกอบ. เอกสาร ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ของ สัตว์ เลี้ยง จะ ต้อง ได้ รับ จาก ห้อง ปฏิบัติการ ที่ ได้ รับ การ ยอมรับ โดย รัฐบาล. เอกสาร เหล่า นี้ มี ความ สำคัญ สูงสุด ใน การ ขนส่ง สัตว์ เลี้ยง. เพื่อ จะ ได้ มั่นใจ ว่า จะ ไม่ แม้ว่า เอกสาร ที่ เดียว พลาด out.
หลังจาก สิ้นสุด ด้วย ส่วน เอกสาร ประกอบ หนังสือ สำหรับ สัตว์ เลี้ยง ของขนส่ง. ใน ออสเตรเลีย มี เพียง ไม่ กี่ สนาม บิน ระบุ ว่า รายการ ของ สัตว์ เลี้ยง จะ อนุญาต. จอง ควร ใต้ ประจักษ์ สินค้า ใน ภาชนะ ที่ มี การ อนุมัติ จาก IATA. อนุญาต ก่อน จะ availed ถ้า ส่ง สินค้า จะ ต้อง เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ ท่องเที่ยว. รับ อนุญาต นี้ ควร จะ ได้ รับ จาก หน่วย งาน ของ กักบริเวณ ใน บริษัท ท ราน ส์ – ประเทศ ส่ง.
สัตว์ เลี้ยง ควร vaccinated กับ ฉีด วัคซีน ระบุ คืน ก่อน ออก.
ตรวจ สอบไม่ ว่า จะ ต้อง ของ สัตว์ เลี้ยง ไป รับ การ ทดสอบ เพิ่มเติม. เช่น มัน เป็น สัตว์ เลี้ยง สุนัข ต้อง ผ่าน การ ทดสอบ สำหรับ โรค สุนัข อย่าง น้อย สามสิบ วัน ก่อน ที่ จะ ส่ง ออก.
ตรวจ สอบ การ pre – ส่ง ออก ได้ จะ เสร็จ สิ้น ภายใน สี่ วัน ของ การ ส่ง ออก. มัน จำเป็น ที่ สัตว์ เลี้ยง ล้าง ใน กระบวนการ รับรอง นี้.
หลังจาก ขั้น ตอน ทั้งหมด ที่ จำเป็น ต้อง ได้ รับ การ ดูแล ถูก ปิด สัตว์ เลี้ยง อยู่ ใน ภาชนะ ปิด ผนึก ส่ง สินค้า และ ตรวจ สอบ ด้วย สาย การ บิน. บริการ ของ สัตว์ตัวแทน การ ขนส่ง จะ ถูก ใช้ ใน กรณี สัตว์ เลี้ยง จะ ไม่ สามารถ เดินทาง กับ เจ้าของ. พวก เขา ก็ จะ ให้ ผ่าน ที่ ปลอดภัย ของ สัตว์ เลี้ยง.
เชื่อม โยง ไป ถึง บทความ ใน ออสเตรเลีย สัตว์ เลี้ยง นี้ จะ ถูก ขนส่ง ไป ยัง สถานี กักกัน. ค่า ใช้ จ่าย เพื่อ การ นี้ จะ มี การ จัดการ โดย ผู้นำ เข้า. เจ้าของ สัตว์ เลี้ยง จะ ต้อง จ่าย ใน ขณะ ที่ เก็บ สัตว์ เลี้ยง ของ เขา.

ทั้งหมด ใน ทุก เป็น สิ่ง สำคัญ ที่ จะ ทราบ ละเอียด ของ ขั้น ตอน ทั้งหมด เพื่อ ให้ คุณ ไม่ สิ้นสุด ถึง การ สูญ เสีย สัตว์ เลี้ยง ของ คุณ.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: