Thai Travel

March 5, 2010

Top 10 Pharmacy Schools อันดับ ใน สหรัฐอเมริกา และ 4 เคล็ด ลับ ใน การ ติด พวก เขา

มี สาเหตุ หลาย สาเหตุ ก่อน เป็น นักศึกษา ร้าน ขาย ยา อาจ เลือก ที่ จะ ใช้ กับ โรงเรียน ยา บาง. ปัจจัย เหล่า นี้ อาจ รวม ถึง สิ่ง ต่างๆ เช่น สถาน ที่ หลักสูตร อากาศ ขนาด ชั้น เรียน และ อื่น ๆ แต่ มี หนึ่ง เกณฑ์ ที่ มัก จะ มอง ข้าม โดย นักเรียน ส่วน ใหญ่. วิธี นี้ ต้อง ใช้ ความ พยายาม น้อย และ ขึ้น อยู่ กับ สิ่ง ที่ ส่วน มาก ของ เรา ใช้ ทุก วัน. นักเรียน จำนวน มาก ไม่ เลือก โรงเรียน โดย Google PageRank ของ. เครื่องมือ ค้นหา Google เป็น ฮาร์ดดิสก์ ที่ ทำงาน ทุก วัน. คือ การ ค้นหา # 1เครื่องมือ ใน สหรัฐอเมริกา. ทำไม ไม่ ใช้ อำนาจ ค้นหา เพื่อ ประโยชน์ ของ คุณ โดย ใช้ หนึ่ง ของ เครื่องมือ ของ พวก เขา เครื่องมือ นี้ เป็น Google PageRank.

คือ Google PageRank คือ อะไร? เพื่อ ให้ สั้น และ ง่าย จะ เป็น พื้น ว่า เกรด Google เครื่องมือ ค้นหา ความ สำคัญ ของ เว็บไซต์ หนึ่ง. และ เป็น การ เขียน นี้ หน้า สูงสุด อันดับ โรงเรียน ร้าน ขาย ยา ใน Google Directory ภาย ใต้ "คณะ เภสัช" คือ University of California, San Francisco. ด้าน ล่าง เป็น โรงเรียน 10 ร้าน ขาย ยา บนตาม Google PageRank.

1) University of California, San Francisco

2) Purdue University

3) University of Cincinnati

4) University of North Carolina

5) มหาวิทยาลัย เคนทักกี

6) มหาวิทยาลัย มินนิโซตา – Twin Cities

7) มหาวิทยาลัย Ferris State

8) มหาวิทยาลัย ของ รัฐ เทนเนสซี

9) มหาวิทยาลัย โอ คลา โฮ มา

10) มหาวิทยาลัย ของ รัฐ ไอดาโฮ

ทำไม ไม่ เลือก โรงเรียน ของ คุณ ตาม การ จัด อันดับ นี้ หรือ ไม่ ถ้า ผู้ สัมภาษณ์ ถาม ว่า ทำไม คุณ เลือก ที่ จะ ใช้ กับโรงเรียน ร้าน ขาย ยา ที่ คุณ สามารถ พูด บาง อย่าง เช่น "ฉัน กับ โรงเรียน ร้าน ขาย ยา ของ คุณ เพราะ การ จัด อันดับ สูง ตาม ระบบ Google PageRank." มี เอกลักษณ์ และ คุณ ไม่ ทราบ ว่า คำ ตอบ นี้ หรือ ที่ คุณ สร้าง เอง ได้ รับ คุณ เข้า เรียน เภสัชกรรม.

ขณะ นี้ 4 เคล็ด ลับ ใน การ เข้า เหล่า นี้ บน สิบ โรงเรียน ร้าน ขาย ยา ใน สหรัฐอเมริกา คือ

1) สมัคร ก่อน.

2) หาก การ วิจัย นั้น จำเป็น สำหรับ การ ยอมรับ ให้ ตรวจ สอบ ว่า คุณ จะ เริ่ม ต้น โครงการ วิจัย ของ ช่วง ต้น ดี กว่า ใน1 หรือ 2 ปี ของ วิทยาลัย.

3) Ace ของ PCAT

4) เป็น ผู้ บอก เรื่อง ดี.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: